نورپردازی در فیلمبرداری

20 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 28 دقیقه

فهم زاویه تابش نور

00:05:38

قیمت ویدیو: 500 تومان

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: